top of page

S ČÍM VÁM POMŮŽEME?

Nabízíme řadu produktů a služeb, díky kterým si ušetříte mnoho práce a získáte odborné posouzení Vaší situace:

Chcete vědět, jací jsou Vaši lidé, jak s nimi pracovat a jací potom mohou být?

Chcete porovnat potenciál Vašich lidí s trhem?

Chcete vědět koho povýšit?

Chcete investovat do rozvoje lidí a to profitabilně?

Chcete vědět o koho z týmu se můžete opravdu opřít v „těžkých časech“?

Chcete efektivně sestavit funkční týmy?

Chcete sami vědět na co se hodíte Vy anebo Vaši blízcí?

UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ – NÁBOR
 • Je to ten pravý?

 • Jaké má mentální dispozice?

 • Kolik má energie na realizaci úkolů?

 • Kam vkládá svou energii?

 • Jaké jsou jeho silné stránky?

 • Jaké jsou jeho slabé stránky?

 • Zapadne do týmu?

 • Jak s ním pracovat, aby se zvyšovala jeho výkonnost?

 • Co ho motivuje a demotivuje?

TÝM - EFEKTIVNÍ SLOŽENÍ, RŮST VÝKONNOSTI, RESTART SPOLUPRÁCE
ZAMĚSTNANEC – ROZVOJ
 • Jaké má mentální dispozice?

 • Kolik má energie na realizaci úkolů?

 • Kam vkládá svou energii?

 • Jaká jsou jeho silné stránky?

 • Jaké jsou jeho slabé stránky?

 • Je spokojený?

 • Kdo táhne organizaci nahoru a kdo dolů?

 • Jak je na tom v porovnání s jinými zaměstnanci na trhu?

BENCHMARKING POZIC A TEAMŮ S TRHEM
K ČEMU MÁ VAŠE DÍTĚ VLOHY A JAK HO ROZVÍJET
 • Potřebujete pomoci s rozhodnutím jakou školu vybrat?

 • Je dítě vyzrálé na studium 8.letého gymnázia?

 • Nebo ho nechat déle na základní škole?

 • Jakou střední (vysokou) školu vybrat?

 • Jak dítě motivovat?

 • Co ho opravdu baví a naplňuje?

 • Co ho trápí?

 • V čem mu je potřeba pomoci a v čem ho naopak nechat být?

STRATEGICKÁ A ORGANIZAČNÍ ZMĚNA
 • Kteří pracovníci mají dispozice vytvořit spolu efektivní team?

 • Jaké konkrétní dispozice kdo má?

 • Do jaké míry je využívá a proč?

 • Kdo má předpoklady (a jaké) k zastávání konkrétních teamových rolí?

 • Jak zvyšovat efektivitu teamu?

 • Jak zvyšovat využití teamových dispozic?

 • Jak pracovat s jednotlivými teamovými rolemi?

 • Jak zjistit, zda to dělám dobře?

Srovnáme kvalitu Vašich lidí s trhem (databází 23 tis. lidí) podle:

 • Konkrétní pozice

 • Odvětví

 • Velikosti firmy

 • Charakteru firmy (nadnárodní či lokální firma)

 • Věku

 • Územního členění

 • Jak ji komunikovat?

 • Kdo ji přijme?

 • Kdo ji bude odmítat?

 • Kdo je neformální názorový vůdce?

 • Jak ji realizovat?

ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTRUM
360° ZPĚTNÁ VAZBA
PRODUKTY „ŠITÉ NA MÍRU“
 • Realizujeme je s pomocí našich zkušených psychologů

 • Pro zvýšení reálnosti výsledků, můžeme zapojit i naši unikátní metodologii testování

 • Vše šijeme na míru konkrétním potřebám a otázkám klienta

 • Obvyklou dotazníkovou metodu doplňujeme pohledem a analýzou psychologa při osobním pohovoru s každým respondentem

 • Zpětná vazba respondentovi a managementu potom více odráží realitu

 • Nemapujeme pouze současný stav

 • Dáme Vám konkrétní doporučení, jak zvýšit výkonnost jedinců i teamů

 • Marketingové průzkumy

 • Teambuilding jinak – s dlouhodobým efektem

 • Recruitment na klíč – od inzerátu, až po vhodného uchazeče, který úspěšně prošel psychodiagnostikou

 • Hodnocení zaměstnanců

 • Odborné přednášky

bottom of page