KOMU JIŽ POMÁHÁME?

1/2

Jana Vohralíková
členka představenstva

S firmou Takt jsme velice rádi spolupracovali jak při měření firemního potenciálu, tak následně při skoleních vrcholového managementu v rámci osobního rozvoje. Ačkoliv používané metody byly pro nás neznáme a leckdy překvapivé, přinášely dobré výsledky. Navíc naše spolupráce byla vždy na vysoké profesionální úrovni.

Petr Hrubý
generální ředitel

Společnost TAKT byla naším partnerem při výběru kandidáta na obsazení významné pozice v naší společnosti. 

Systém práce, použité metody, kvalitní výstupy - to vše jsme od spolupráce očekávali a naše očekávání byla zcela naplněna.  Potvrzují to slova generálního ředitele. 

"Na spolupráci se společností TAKT oceňuji především férové jednání, odbornost a vysokou míru profesionality. Pro služby v oblasti recruitmentu je mohu bez výhrad doporučit”.

Mgr. Klára Zumrová
manažerka obchodu

Ve spolupráci se společností Takt- poradenství a konzultace, a.s. se nám daří vybírat správné lidi na správná místa.

Fluktuace ve Fragmentu je nízká. Důkazem dobrého výběru je také fakt, že naši zaměstnanci ve zkušební době neodcházejí (nový kolega vyhovuje nám a my jemu), tato skutečnost šetří čas pracovníků, kteří zaučují nováčky a samozřejmě také šetříme výdaje za opakovaná výběrová řízení.

PhDr. Janka Holúbeková

vrchná riaditeľka úseku ľudských zdrojov a organizácie

So spoločnosťou Takt spolupracujem  od roku 2002. S ich službami som spokojná. Verím ich metodológii, ktorou získavam komplexný pohľad na potenciál človeka a aj na celkový potenciál firmy. Toto poznanie je výborný základ k mnohým aktivitám potrebných pre úspešné fungovania firmy.  

Martina Pokorná

Vice President Human Resources 
 

V roce 2012 jsme zahájili projekt zvýšení efektivity naší organizace. Tehdy začala naše spolupráce s firmou TAKT - poradenství a konzultace, a.s., která nám v rámci projektu pomáhala s assessment testováním našich klíčových pracovníků.

Na základě dobrých zkušeností s výsledky, které nyní úspěšně používáme i při plánování cílených tréninkových programů pro zaměstnance, a v neposlední řadě i kvůli solidnímu jednání, spolehlivosti, vstřícnosti a schopnosti rychle reagovat na naše požadavky, jsme se rozhodli ve spolupráci pokračovat.

Od té doby a k naprosté spokojenosti využíváme služeb společnosti TAKT nejen při výběru nových zaměstnanců pro manažerské pozice a pozice specialistů, ale také pro koučink vybraných jednotlivců.

Zuzana Julinová
vedoucí personálního oddělení 

 

Společnost TAKT je naším dlouhodobým partnerem v oblasti výběru vhodných kandidátů pro naše společnosti. 

Poskytovaná individuální psychologická diagnostika nám vždy poskytla odborné a užitečné zhodnocení potenciálu jednotlivce ve vztahu ke konkrétní pozici.

Josef Jandl
ředitel

S firmou TAKT spolupracujeme zejména v oblasti psychodiagnostického testování našich zaměstnanců. Komunikace je zcela bezproblémová, TAKT vychází vstříc našim požadavkům jak z hlediska termínů, tak počtů vyšetřovaných zaměstnanců. Výsledky testů jsou pro nás důležitým informačním zdrojem při rozhodování o obsazení vybraných funkčních míst  a pro další práci s těmito zaměstnanci v oblasti jejich personálního rozvoje.

Ing. Oldřich Pašek
ředitel

Společnost Takt dlouhodobě pomáhá vedení katastrálního úřadu s vyhledáváním perspektivních  zaměstnanců. Lektoři Taktu úspěšně přispívají k rozvoji komunikačních schopností zaměstnanců úřadu a zdokonalování firemní kultury.

Jaroslav Pantálek
Dagmar Pantálková

majitelé

V současné době využíváme služeb Takt poradenství a konzultace, a.s. hlavně při výběru budoucích zaměstnanců s ohledem na naše firemní prostředí.

Jednorázově jsme také nechali u firmy TAKT zmapovat pracovní a manažerské předpoklady našich stávajících zaměstnanců. Celkový výsledek nám pomohl ve zlepšení komunikace a přispěl ke zvýšení motivace zaměstnanců, jelikož jsme díky komplexní firemní analýze získali jednak celkový nadhled, ale i podrobný rozbor pracovních a morálních vlastností jednotlivých zaměstnanců.

V oblasti hodnocení jednotlivců bychom osobně zcela odhadem stanovili spolehlivost asi na 85%.

Jana Novotná
head of HR

S TAKTEM spolupracuji již více než 15 let, hlavně v oblasti diagnostiky kandidátů. Cením si odbornou stránku testování, rychlost zpracování a spolehlivost výstupů. Vše jsem si mohla následně ověřit v praxi při práci s lidmi. Společnost TAKT mohu jen doporučit, služby jsou vždy profesionální.

Petr Pavlík
generální ředitel

TAKT dokáže rychle a správně vyhodnotit potenciál jak jednotlivých lidí, tak celých teamů.

Velmi cenné pro nás jsou informace na jejichž základě pak s jednotlivci a teamy pracujeme. TAKT nám pomocí analýz ale také školení pomáhá rozvíjet kapacitu našich lidí.

Mojmír Mocek
generální ředitel

Se společností TAKT spolupracuje TRUMF International s.r.o. prakticky již více než 5 let, a to především v oblasti výběru zaměstnanců. Poté, co si naše společnost uvědomila, že na pečlivém výběru nových zaměstnanců, především u vyšších manažerských pozic a pozic specialistů, velmi záleží, a že psychologické posouzení je jedním z velmi důležitých prvků při výběru, začala spolupracovat s vícero odborníky, kteří se touto problematikou zabývají. Mezi nimi byla i firma TAKT, představovaná především osobou dr. Švestkové. Postupně jsme, při posuzování vypovídající hodnoty výsledků jednotlivých hodnocení, opouštěli ostatní odborníky a prakticky plně začali spolupracovat v této oblasti se společností TAKT, kdy pro nás TAKT vypracovává diagnostiku uchazečů, jejímž výsledkem je posouzení osobnostní a pracovní složky uchazeče v oblasti mentální, energetické a hodnotové kapacity. Jejich závěry v oblasti psychodiagnostiky uchazečů, s poukazem na možná rizika při výkonu práce, se nám jeví jako nejlépe použitelná a navíc se posléze v čase i potvrzují.

TELEFON

Tel: +420 724 090 913

EMAIL
ADRESA

Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 7

Praha - Vinohrady, Anny Letenské 7

© 2019 TAKT - poradenství a konzultace, a.s.