top of page

KOMU JIŽ POMÁHÁME?

Anect.png

Jana Vohralíková
členka představenstva

S firmou Takt jsme velice rádi spolupracovali jak při měření firemního potenciálu, tak následně při skoleních vrcholového managementu v rámci osobního rozvoje. Ačkoliv používané metody byly pro nás neznáme a leckdy překvapivé, přinášely dobré výsledky. Navíc naše spolupráce byla vždy na vysoké profesionální úrovni.

Bc.png

Petr Hrubý
generální ředitel

Společnost TAKT byla naším partnerem při výběru kandidáta na obsazení významné pozice v naší společnosti. 

Systém práce, použité metody, kvalitní výstupy - to vše jsme od spolupráce očekávali a naše očekávání byla zcela naplněna.  Potvrzují to slova generálního ředitele. 

"Na spolupráci se společností TAKT oceňuji především férové jednání, odbornost a vysokou míru profesionality. Pro služby v oblasti recruitmentu je mohu bez výhrad doporučit”.

fragment.png

Mgr. Klára Zumrová
manažerka obchodu

Ve spolupráci se společností Takt- poradenství a konzultace, a.s. se nám daří vybírat správné lidi na správná místa.

Fluktuace ve Fragmentu je nízká. Důkazem dobrého výběru je také fakt, že naši zaměstnanci ve zkušební době neodcházejí (nový kolega vyhovuje nám a my jemu), tato skutečnost šetří čas pracovníků, kteří zaučují nováčky a samozřejmě také šetříme výdaje za opakovaná výběrová řízení.

generali.png

PhDr. Janka Holúbeková

vrchná riaditeľka úseku ľudských zdrojov a organizácie

So spoločnosťou Takt spolupracujem  od roku 2002. S ich službami som spokojná. Verím ich metodológii, ktorou získavam komplexný pohľad na potenciál človeka a aj na celkový potenciál firmy. Toto poznanie je výborný základ k mnohým aktivitám potrebných pre úspešné fungovania firmy.  

global-payments-logo.png

Martina Pokorná

Vice President Human Resources 
 

V roce 2012 jsme zahájili projekt zvýšení efektivity naší organizace. Tehdy začala naše spolupráce s firmou TAKT - poradenství a konzultace, a.s., která nám v rámci projektu pomáhala s assessment testováním našich klíčových pracovníků.

Na základě dobrých zkušeností s výsledky, které nyní úspěšně používáme i při plánování cílených tréninkových programů pro zaměstnance, a v neposlední řadě i kvůli solidnímu jednání, spolehlivosti, vstřícnosti a schopnosti rychle reagovat na naše požadavky, jsme se rozhodli ve spolupráci pokračovat.

Od té doby a k naprosté spokojenosti využíváme služeb společnosti TAKT nejen při výběru nových zaměstnanců pro manažerské pozice a pozice specialistů, ale také pro koučink vybraných jednotlivců.

greiner.png

Zuzana Julinová
vedoucí personálního oddělení 

 

Společnost TAKT je naším dlouhodobým partnerem v oblasti výběru vhodných kandidátů pro naše společnosti. 

Poskytovaná individuální psychologická diagnostika nám vždy poskytla odborné a užitečné zhodnocení potenciálu jednotlivce ve vztahu ke konkrétní pozici.

logo_cuzk.png

Josef Jandl
ředitel

S firmou TAKT spolupracujeme zejména v oblasti psychodiagnostického testování našich zaměstnanců. Komunikace je zcela bezproblémová, TAKT vychází vstříc našim požadavkům jak z hlediska termínů, tak počtů vyšetřovaných zaměstnanců. Výsledky testů jsou pro nás důležitým informačním zdrojem při rozhodování o obsazení vybraných funkčních míst  a pro další práci s těmito zaměstnanci v oblasti jejich personálního rozvoje.

logo_cuzk.png

Ing. Oldřich Pašek
ředitel

Společnost Takt dlouhodobě pomáhá vedení katastrálního úřadu s vyhledáváním perspektivních  zaměstnanců. Lektoři Taktu úspěšně přispívají k rozvoji komunikačních schopností zaměstnanců úřadu a zdokonalování firemní kultury.

pamet.png

Jaroslav Pantálek
Dagmar Pantálková

majitelé

V současné době využíváme služeb Takt poradenství a konzultace, a.s. hlavně při výběru budoucích zaměstnanců s ohledem na naše firemní prostředí.

Jednorázově jsme také nechali u firmy TAKT zmapovat pracovní a manažerské předpoklady našich stávajících zaměstnanců. Celkový výsledek nám pomohl ve zlepšení komunikace a přispěl ke zvýšení motivace zaměstnanců, jelikož jsme díky komplexní firemní analýze získali jednak celkový nadhled, ale i podrobný rozbor pracovních a morálních vlastností jednotlivých zaměstnanců.

V oblasti hodnocení jednotlivců bychom osobně zcela odhadem stanovili spolehlivost asi na 85%.

Sandoz_logo_Novartis.png

Jana Novotná
head of HR

S TAKTEM spolupracuji již více než 15 let, hlavně v oblasti diagnostiky kandidátů. Cením si odbornou stránku testování, rychlost zpracování a spolehlivost výstupů. Vše jsem si mohla následně ověřit v praxi při práci s lidmi. Společnost TAKT mohu jen doporučit, služby jsou vždy profesionální.

stock-logo.png

Petr Pavlík
generální ředitel

TAKT dokáže rychle a správně vyhodnotit potenciál jak jednotlivých lidí, tak celých teamů.

Velmi cenné pro nás jsou informace na jejichž základě pak s jednotlivci a teamy pracujeme. TAKT nám pomocí analýz ale také školení pomáhá rozvíjet kapacitu našich lidí.

trumf.png

Mojmír Mocek
generální ředitel

Se společností TAKT spolupracuje TRUMF International s.r.o. prakticky již více než 5 let, a to především v oblasti výběru zaměstnanců. Poté, co si naše společnost uvědomila, že na pečlivém výběru nových zaměstnanců, především u vyšších manažerských pozic a pozic specialistů, velmi záleží, a že psychologické posouzení je jedním z velmi důležitých prvků při výběru, začala spolupracovat s vícero odborníky, kteří se touto problematikou zabývají. Mezi nimi byla i firma TAKT, představovaná především osobou dr. Švestkové. Postupně jsme, při posuzování vypovídající hodnoty výsledků jednotlivých hodnocení, opouštěli ostatní odborníky a prakticky plně začali spolupracovat v této oblasti se společností TAKT, kdy pro nás TAKT vypracovává diagnostiku uchazečů, jejímž výsledkem je posouzení osobnostní a pracovní složky uchazeče v oblasti mentální, energetické a hodnotové kapacity. Jejich závěry v oblasti psychodiagnostiky uchazečů, s poukazem na možná rizika při výkonu práce, se nám jeví jako nejlépe použitelná a navíc se posléze v čase i potvrzují.

bottom of page