top of page

KDO JSME?

Společnost TAKT – poradenství a konzultace, a.s. je specializovaná firma zabývající se personálním poradenstvím, analýzami firemního potenciálu, marketingovými průzkumy, socio-psychologickými výcviky a tréninky, firemními kulturami, motivačními nebo hodnotícími systémy a komunikačními strategiemi. Na trhu působíme od roku 1990 a za tu dobu jsme nabírali data od více než 30 000 testovaných osob. Tak velký vzorek zpřesňuje výsledky našich analýz založených na unikátním know-how a baterii modifikovaných psychologických testů, pomocí kterých auditujeme řídící procesy v činnosti korporací, institucí či politických stran.

PROČ MY?

Vlastníme unikátní know-how založené na modifikovaných psychologických testech, pomocí kterých auditujeme řídící procesy v činnosti korporací, institucí či politických stran.

Více než 30 000 zanalyzovaných osob nám umožňuje dosahovat věrohodných výsledků.

Klienti se na nás obracejí opakovaně i po letech a mají zájem o dlouhodobé služby.

V ČEM NEJSME UNIKÁTNÍ

  • Používáme standardní psychologické metody

  • Máme tým stálých psychologů, kteří drží kvalitu služeb 

  • Pracujeme s každým klientem indiviuálně

V ČEM JSME UNIKÁTNÍ

 

  • Za 30 let jsme se naučili kombinovat vícero standardních psychologických metod takovým způsobem, že se jejich úspěšnost zvyšuje až na 95%

  • Umíme exaktně porovnat kvality konkrétního člověka s trhem a to se statistickou průkazností

  • Funkčnost naší metodiky je prověřena již na 30 tis. lidech z ČR, SR, PL a HU

bottom of page