So spoločnosťou Takt spolupracujem  od roku 2002. S ich službami som spokojná. Verím ich metodológii, ktorou získavam komplexný pohľad na potenciál človeka a aj na celkový potenciál firmy. Toto poznanie je výborný základ k mnohým aktivitám potrebných pre úspešné fungovania firmy.  

Generali Poisťovňa, a.s. PhDr. Janka Holúbeková
vrchná riaditeľka úseku ľudských zdrojov a organizácie
Generali Poisťovňa, a.s.

Společnost TAKT byla naším partnerem při výběru kandidáta na obsazení významné pozice v naší společnosti.  Systém práce, použité metody, kvalitní výstupy - to vše jsme od spolupráce očekávali a naše očekávání byla zcela naplněna. 
"Na spolupráci se společností TAKT oceňuji především férové jednání, odbornost a vysokou míru profesionality. Pro služby v oblasti recruitmentu je mohu bez výhrad doporučit”.

Broker Consulting, a.s. Petr Hrubý
generální ředitel
Broker Consulting, a.s.

S firmou Takt jsme velice rádi spolupracovali jak při měření firemního potenciálu, tak následně při skoleních vrcholového managementu v rámci osobního rozvoje. Ačkoliv používané metody byly pro nás neznáme a leckdy překvapivé, přinášely dobré výsledky. Navíc naše spolupráce byla vždy na vysoké profesionální úrovni.

Anect a.s. Jana Vohralíková
Členka představenstva
Anect a.s.

S TAKTEM spolupracuji již více než 15 let, hlavně v oblasti diagnostiky kandidátů. Cením si odbornou stránku testování, rychlost zpracování a spolehlivost výstupů. Vše jsem si mohla následně ověřit v praxi při práci s lidmi. Společnost TAKT mohu jen doporučit, služby jsou vždy profesionální.

Sandoz s.r.o. Jana Novotná
Head of HR
Sandoz s.r.o.

Společnost Takt dlouhodobě pomáhá vedení katastrálního úřadu s vyhledáváním perspektivních  zaměstnanců. Lektoři Taktu úspěšně přispívají k rozvoji komunikačních schopností zaměstnanců úřadu a zdokonalování firemní kultury.

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Ing. Oldřich Pašek
ředitel
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

„S firmou TAKT spolupracujeme zejména v oblasti psychodiagnostického testování našich zaměstnanců. Komunikace je zcela bezproblémová, TAKT vychází vstříc našim požadavkům jak z hlediska termínů, tak počtů vyšetřovaných zaměstnanců. Výsledky testů jsou pro nás důležitým informačním zdrojem při rozhodování o obsazení vybraných funkčních míst  a pro další práci s těmito zaměstnanci v oblasti jejich personálního rozvoje“.

Katastrální úřad pro Středočeský kraj Josef Jandl
ředitel
Katastrální úřad pro Středočeský kraj

Ve spolupráci se společností Takt- poradenství a konzultace, a.s. se nám daří vybírat správné lidi na správná místa. Fluktuace ve Fragmentu je nízká. Důkazem dobrého výběru je také fakt, že naši zaměstnanci ve zkušební době neodcházejí, tato skutečnost šetří čas pracovníků, kteří zaučují nováčky a samozřejmě také šetříme výdaje za opakovaná výběrová řízení.

Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o. Mgr. Klára Zumrová
manažerka obchodu
Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o.

V roce 2012 začala naše spolupráce s firmou TAKT - poradenství a konzultace, a.s., která nám v rámci projektu pomáhala s assessment testováním našich klíčových pracovníků. Na základě dobrých zkušeností s výsledky, které nyní úspěšně používáme i při plánování cílených tréninkových programů pro zaměstnance, a v neposlední řadě i kvůli solidnímu jednání, spolehlivosti, vstřícnosti a schopnosti rychle reagovat na naše požadavky, jsme se rozhodli ve spolupráci pokračovat.

Global Payments Europe s.r.o. Martina Pokorná
Vice President
Global Payments Europe s.r.o.

V současné době využíváme služeb Takt poradenství a konzultace, a.s. hlavně při výběru budoucích zaměstnanců s ohledem na naše firemní prostředí. Jednorázově jsme také nechali u firmy TAKT zmapovat pracovní a manažerské předpoklady našich stávajících zaměstnanců. Celkový výsledek nám pomohl ve zlepšení komunikace a přispěl ke zvýšení motivace zaměstnanců.

PAMET, spol. s r.o. Jaroslav Pantálek
Dagmar Pantálková
majitelé PAMET, spol. s r.o.

Jejich závěry v oblasti psychodiagnostiky uchazečů, s poukazem na možná rizika při výkonu práce, se nám jeví jako nejlépe použitelná a navíc se posléze v čase i potvrzují. Společnost TAKT nejen ukazuje, ale pomáhá tato rizika i eliminovat a tím přispívá k rozvoji naší společnosti. A proto máme v úmyslu s ním dále spolupracovat.  

TRUMF International s.r.o. Mojmír Mocek
Vice President
TRUMF International s.r.o.

Získali jsme doporučení manažerského i osobnostního rozvoje každého zaměstnance. Na základě těchto informací jsme společně s firmou TAKT vytvořili personální banku kvalitních zaměstnanců vhodný ke kariérovému růstu, lépe jsme zacílili koncepci motivace v naší firmě a „na míru ušitý“ systém vzdělávání každého zaměstnance.

OKD, a.s. Ing. Lubomír Langr
ředitel pro lidské zdroje
OKD, a.s.

Společnost TAKT je naším dlouhodobým partnerem v oblasti výběru vhodných kandidátů pro naše společnosti.
  Poskytovaná individuální psychologická diagnostika nám vždy poskytla odborné a užitečné zhodnocení potenciálu jednotlivce ve vztahu ke konkrétní pozici.

Greiner Packaging Slušovice s. r.o. Zuzana Julinová
vedoucí personálního oddělení 
Greiner Packaging Slušovice s. r.o.

TAKT dokáže rychle a správně vyhodnotit potenciál jak jednotlivých lidí, tak celých teamů. Velmi cenné pro nás jsou informace na jejichž základě pak s jednotlivci a teamy pracujeme. TAKT nám pomocí analýz ale také školení pomáhá rozvíjet kapacitu našich lidí.

STOCK Plzeň – Božkov s.r.o. Petr Pavlík
Generální ředitel
STOCK Plzeň – Božkov s.r.o.

Komplexní psychodiagnostika a rozvoj lidí
Statisticky průkazné porovnání s databází 23 tisíc lidí
Zvýšení výkonnosti jednotlivců, týmů, a celé společnosti

TAKTně a opravdově o lidech

Chcete vědět, jací jsou Vaši lidé, jak s nimi pracovat a jací potom mohou být?

Chcete porovnat potenciál Vašich lidí s trhem?

Chcete vědět koho povýšit?

Chcete investovat do rozvoje lidí a to profitabilně?

Chcete vědět o koho z týmu se můžete opravdu opřít v „těžkých časech“?

Chcete efektivně sestavit funkční týmy?

Chcete sami vědět na co se hodíte Vy anebo Vaši blízcí?

Pokud jste alespoň 3x souhlasili, stojí za to, abychom se setkali.

Dejte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme.

V čem nejsme unikátní

  • Používáme standardní psychologické metody
  • Máme tým stálých psychologů, v případě velké zakázky držíme kvalitu naší práce - nenajímáme si externisty

V čem jsme unikátní

  • Za 23 let jsme se naučili kombinovat vícero standardních psychologických metod takovým způsobem, že se jejich úspěšnost zvyšuje až na 95%
  • Umíme exaktně porovnat kvality konkrétního člověka s trhem a to se statistickou průkazností
  • Funkčnost naší metodiky je prověřena již na 23 tis. lidech z ČR, SR, PL a HU

Komu již pomáháme?

Napište nám

Kontakty

SÍDLO SPOLEČNOSTI

TAKT – poradenství a konzultace, a.s.
náměstí Míru 7
744 01 - Frenštát p. Radhoštěm

IČO: 27851958 DIČ: CZ27851958
Zapsáno: 9.7.2008 v obch. rejstříku Krajským soudem
v Ostravě oddíl B, vložka 4037

POBOČKA

TAKT–poradenství a konzultace, a.s.
Anny Letenské 7
Praha 2 - Vinohrady, 120 00

+420 222 956 744

info@takt.cz